میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
نیکی اسفهلان حکیمه مدیریت بازرگانی 03
مقبولی مهناز ریاضی کاربردی 5-1
داداش زاده یوسف مدیریت بازرگانی 38
عابدین زاده طاهر مهندسی برق 73
نصیر اقدم حسین مهندسی برق 30
تقی پور فرشی حامد الکترونیک 44
شیری عباس 48
عباسی بهنام برق 05
حلاج یوسفی محمدرضا مديريت بازرگاني 45
خلیل زاده جواد اقتصاد 31
صفرخانلو عدالت مهندسی نرم افزار 00
مرتضی پور حیدر مدیریت 54
جمیری علی رضا نرم افزار کامپیوتر 35
حسینی جواد حسابداری 96
افقهی فریمانی علی اکبر مدیریت بازرگانی 78