میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
حدادی محمد حسن 55
نیکی اسفهلان حکیمه مدیریت بازرگانی -16
مقبولی مهناز ریاضی کاربردی 109
داداش زاده یوسف مدیریت بازرگانی 76
عابدین زاده طاهر مهندسی برق 88
نصیر اقدم حسین مهندسی برق 44
تقی پور فرشی حامد الکترونیک 44
حبیبی زاد نوین احمد کامپیوتر-نرم افزار 55
شیری عباس 76
عباسی بهنام برق 46
حلاج یوسفی محمدرضا مديريت بازرگاني 64
خلیل زاده جواد اقتصاد 14
صفرخانلو عدالت مهندسی نرم افزار 00
مرتضی پور حیدر مدیریت 79
جمیری علی رضا نرم افزار کامپیوتر 45
حسینی جواد حسابداری 96
افقهی فریمانی علی اکبر مدیریت بازرگانی 72
صفرخانی منیژه کامپیوتر-نرم افزار 55
عظیمی ثانی علیرضا مدیریت/حسابداری 12
احمد زاده خسرو شاهی نادر مهندسی برق-الکترونیک 45