میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
حدادی محمد حسن 55
نیکی اسفهلان حکیمه مدیریت بازرگانی 03
مقبولی مهناز ریاضی کاربردی 54
داداش زاده یوسف مدیریت بازرگانی 67
عابدین زاده طاهر مهندسی برق 96
نصیر اقدم حسین مهندسی برق 44
تقی پور فرشی حامد الکترونیک 44
حبیبی زاد نوین احمد کامپیوتر-نرم افزار 55
شیری عباس 1012
عباسی بهنام برق 03
حلاج یوسفی محمدرضا مديريت بازرگاني 32
خلیل زاده جواد اقتصاد 32
صفرخانلو عدالت مهندسی نرم افزار 00
مرتضی پور حیدر مدیریت 54
جمیری علی رضا نرم افزار کامپیوتر 45
حسینی جواد حسابداری 59
افقهی فریمانی علی اکبر مدیریت بازرگانی 21
صفرخانی منیژه کامپیوتر-نرم افزار 55
عظیمی ثانی علیرضا مدیریت/حسابداری 12