میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
حدادی محمد حسن 00
شیری عباس -3-1
نیکی اسفهلان حکیمه مدیریت بازرگانی 0-6
مقبولی مهناز ریاضی کاربردی 00
داداش زاده یوسف مدیریت بازرگانی -3-1
عابدین زاده طاهر مهندسی برق 00
نصیر اقدم حسین مهندسی برق 00
تقی پور فرشی حامد الکترونیک 00
خلیل زاده جواد اقتصاد -2-1
حبیبی زاد نوین احمد کامپیوتر-نرم افزار 00
پولادی جابر مهندسی برق 0-1
داداش زاده نوشین فیزیک اتمی 11
عباسی بهنام برق -2-1
حلاج یوسفی محمدرضا مديريت بازرگاني 00
صفرخانلو عدالت مهندسی نرم افزار 00
مرتضی پور حیدر مدیریت -40
جمیری علی رضا نرم افزار کامپیوتر -10
حسینی جواد حسابداری -1-1
افقهی فریمانی علی اکبر مدیریت بازرگانی -1-2
صفرخانی منیژه کامپیوتر-نرم افزار 00
عظیمی ثانی علیرضا مدیریت/حسابداری 00
احمد زاده خسرو شاهی نادر مهندسی برق-الکترونیک 0-1
رنجبری گوهر مکانیک -ساخت و تولید 00
صفرخانلو عدالت مهندسی کامپیوتر 00