میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
حدادی محمد حسن 55
نیکی اسفهلان حکیمه مدیریت بازرگانی 53
مقبولی مهناز ریاضی کاربردی 1010
داداش زاده یوسف مدیریت بازرگانی 67
عابدین زاده طاهر مهندسی برق 99
نصیر اقدم حسین مهندسی برق 44
تقی پور فرشی حامد الکترونیک 44
حبیبی زاد نوین احمد کامپیوتر-نرم افزار 55
پولادی جابر مهندسی برق 00
شیری عباس 68
عباسی بهنام برق 46
حلاج یوسفی محمدرضا مديريت بازرگاني 46
خلیل زاده جواد اقتصاد 36
صفرخانلو عدالت مهندسی نرم افزار 00
مرتضی پور حیدر مدیریت 11
رنجبری گوهر مکانیک -ساخت و تولید 55
جمیری علی رضا نرم افزار کامپیوتر 45
حسینی جواد حسابداری 96
افقهی فریمانی علی اکبر مدیریت بازرگانی 53
صفرخانی منیژه کامپیوتر-نرم افزار 55
عظیمی ثانی علیرضا مدیریت/حسابداری -10
احمد زاده خسرو شاهی نادر مهندسی برق-الکترونیک 97